Leerlingen uit de GMR


"De plek, de middelen en de vraag zijn allemaal aanwezig, wat is nu nog het oponthoud?"

Tarannom Mehri

De leerlinggeleding van de GMR is dit schooljaar sterk bezet. Per van der Kolk van het Bonhoeffercollege, Tarannom Mehri van het Jac. P. Thijsse College en Annelies Schilders van het Kennemer College havo/vwo maken deel uit van de GMR van SVOK. Leerlingen aan het woord!

Ze zijn het eens over hun doel van deelname aan de GMR: het vertegenwoordigen van de belangen van alle SVOK-leerlingen. “Dat is best lastig, doordat er met veel groepen contact moet zijn”, vertelt Per. “Met mijn zitting in de GMR probeer ik altijd bij beslissingen rekening te houden met de belangen van de leerlingen; of deze in het behandelde punt toepasbaar zijn of niet.” Hij is blij met de aanwezigheid van Tarannom en Annelies in de GMR. “We zijn nu intensiever vertegenwoordigd waardoor we bij beslissingen beter rekening kunnen houden met de wensen en belangen van leerlingen van de verschillende scholen.”

De leerlingen een stem geven vindt Annelies belangrijk: “Ik vind het leuk om mee te denken en om mijn visie te delen. Ik heb bijvoorbeeld wel een mening en idee over de manier waarop ons huidige schoolrooster is vormgegeven. Door mee te denken in de GMR kan ik echt iets bijdragen aan veranderingen.” Tarannom vult haar aan: “Ik vind het ook hartstikke waardevol mijn visies en ideeën te mogen delen vanuit mijn perspectief, een leerling. Nu al helemaal, tijdens deze pandemie. Ik heb het gevoel dat ik veel heb kunnen betekenen voor mijn medeleerlingen door mijn visie te delen over bijvoorbeeld de mondkapjesplicht. Dit geldt natuurlijk ook voor de wat ‘globalere’ zaken, zoals onderwijs in het algemeen. Hierbij mag ik niet alleen mijn visie delen, maar ook met andere leden van de GMR nieuwe inzichten uitwisselen. Deze uitwisseling is naar mijn mening essentieel voor ontwikkelingen, iets waar we elke dag naartoe werken.”

Tarannom: “Ik heb het gevoel dat ik veel heb kunnen betekenen voor mijn medeleerlingen door mijn visie te delen over bijvoorbeeld de mondkapjesplicht.”

Ze leveren dus een waardevolle bijdrage, vinden de leerlingen. “Ik vind het persoonlijk altijd goed wanneer meerdere mensen over een vraagstuk discussiëren en samen tot een oplossing komen”, zegt Tarannom. Ze proberen ook andere leerlingen én docenten enthousiast te maken mee te denken. “Ik probeer vooral in mijn omgeving over mijn ervaring te vertellen, waardoor er misschien andere leerlingen geïnteresseerd zouden kunnen raken”, vertelt Annelies. Ze vervolgt: “Ik denk dat het belangrijk is om bekendheid te creëren, omdat er maar weinig leerlingen zijn die weten van het bestaan van de GMR.” Per deelt een tip: “Ik zou leerlingen willen meegeven om eerst te starten bij de leerlingenraad op school en wellicht als tweede stap door te gaan met de MR en vervolgens de GMR. De kennis over- en van leerlingenvertegenwoordiging loopt op die manier in een vloeiende lijn door in combinatie met het behartigen van belangen.”

In de toekomst willen de leerlingen ook graag meewerken aan veranderingen en ontwikkelingen. Tarannom heeft een missie: “Ik ben nu lid van de jongerencommissie van UNESCO, een afgevaardigde organisatie van de Verenigde Naties. Bij deze commissie heb ik, net als in de GMR, de mogelijkheid mijn stem te laten horen en hoop ik een verandering te kunnen maken voor jongeren die in samenlevingen opgroeien waar vrijheid, gelijkheid en onderwijs van goede kwaliteit niet vanzelfsprekend is. Ik hoop volgend jaar te beginnen aan de studie Geneeskunde. Mijn ideale toekomstbeeld is een arts te zijn die naast haar ontzettend waardevolle werk, ook wat betekent voor de samenleving op een andere manier.”

Per: “Ik zou leerlingen willen meegeven om eerst te starten bij de leerlingenraad op school en wellicht als tweede stap door te gaan met de MR en vervolgens de GMR."

Van welke SVOK-school ze zelf directeur zouden willen zijn? “Doodsimpel, het Bonhoeffercollege!” zegt Per. “Ik zit daar nu in mijn achtste en laatste jaar. Ik heb eerst vier jaar mavo gedaan, toen twee jaar havo en dit jaar doe ik eindexamen vwo. Het is echt een onwijs gave school. De drie kernwaarden vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid komen terug in het onderwijs en de sfeer binnen de school. Die cultuur vind ik heel prettig. Anders had ik allang mijn biezen gepakt na de mavo!” Toch is er wel één ding wat Per anders zou willen zien en waar hij zich al een aantal jaren hard voor maakt: de kantine. “Wij hebben op school geen kantine waar je een gezonde of ongezonde versnapering kunt halen. Bij elk leerlingenparlement waar de belangen van de leerlingen worden vergaard komt dit punt telkens weer naar boven. Het is dan ook mijn missie om de kogel door de kerk te krijgen en een kantine te realiseren. Dat zou toch wel de kroon op mijn werk zijn als het lukt voordat ik definitief de school uit loop! Als kort pleidooi zeg ik altijd: de plek, de middelen en de vraag naar zijn allemaal aanwezig, wat is nu nog het oponthoud?”

Dingen uiteindelijk voor elkaar krijgen, ervaren de leerlingen naast waardevol ook als heel leuk. Laatst nog stuitten ze op iets opvallends: een bepaald budget op de begroting van SVOK dat nog niet gebruikt was. “Als dit niet gezien was, zou het bedrag waarschijnlijk onopgemerkt gebleven zijn en moesten de mediatheekdames het nu nog steeds doen met een kapotte schuifkast”, zegt Per. “Nu hoeven we allemaal niet meer aan te kijken tegen dat gammele, oude ding. Dat is dan weer in het belang van ons allemaal!”

Per van der Kolk