AVG & Privacybeheerder

SVOK is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers van de diverse scholen. Om dit goed te organiseren zijn binnen de stichting enkele functierollen toegewezen op de scholen en op het SEC om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Zo heeft elke school een portefeuillehouder privacy in het MT en een privacybeheerder.

Waar kan de privacybeheerder je bij helpen? Centraal bij SVOK wordt het verwerkersregister beheerd. Hierin is vastgelegd waarom we gegevens registreren, waar we dat doen, wie er toegang toe heeft en hoe lang we het bewaren. Het verwerkingsregister moet uiteindelijk alle applicaties die de scholen gebruiken bevatten met daarbij welke soorten persoonsgegevens van leerlingen en/of medewerkers daarin verwerkt worden. Met de leveranciers/uitgevers van deze applicaties zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin de leverancier/uitgever aangeeft hoe de veiligheid van de gegevens geborgd wordt.

De privacybeheerder op jouw school heeft toegang tot dit verwerkersregister. Dus als jij een leuke nieuwe app of website hebt gevonden die je wilt gaan gebruiken of die je jouw leerlingen wilt laten gebruiken, ga dan eerst even langs bij de privacybeheerder op school. Deze kan nagaan of een verwerkersovereenkomst noodzakelijk is voor het gebruik van de app. Wellicht is er zelfs al één afgesloten voor SVOK. Als je de eerste bent die de app wilt gaan gebruiken, kan de privacybeheerder een inschatting maken van de risico’s van het gebruik van de app en er eventueel een verwerkersovereenkomst voor afsluiten. Dit van te voren nadenken over de veiligheid, het doel en de noodzaak van de verwerking heet ‘Privacy By Design’ en is een wettelijke eis.

Je kunt de privacybeheerder op school benaderen door een mail te sturen naar privacyvragen@svok.nl of even langslopen.

Renate Mijnen, Bonhoeffercollege Eric Kraakman, Jac. P. Thijsse College Oscar Cohen, Kennemer College Jeroen Kuijk, SVOK Meer informatie over privacy kun je vinden op intranet of lees de folder.