De nieuwe Academie

Zoals jullie weten is de opzet en de werkwijze van de SVOK Academie in 2020 geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan is een aantal uitgangspunten voor de nieuwe Academie geformuleerd:

De nieuwe Academie... 1. ondersteunt het beleid van de organisatie; 2. voegt waarde toe door bij te dragen aan ontwikkelingen op school (onderwijs, talent en personeel); 3. maakt kennisdelen mogelijk door netwerken; 4. heeft een werkwijze gericht op de scholen en medewerkers van elkaar laten leren; 5. draagt bij aan de individuele en collectieve scholing van alle medewerkers; 6. is gericht op samenwerking en kennisdeling. Vanaf september 2020 is Conny Daansen met veel collega’s in gesprek geweest over onze cultuur van leren en ontwikkelbehoeften. Op 1 januari van dit jaar startte Femke Lucas als adviseur Leren & Ontwikkelen met het doel om de cultuur van leren binnen SVOK in beweging te brengen door professionele ontwikkeling te stimuleren, aan te jagen, te ondersteunen en te faciliteren.

Start Professionele Leergemeenschappen Aan de nieuwe academie wordt, ondanks Corona, doorgebouwd. Naast initiatieven als de lezing van Pedro de Bruyckere met de borrelbox, de hulplijn door psychologen en het webinar met Erik Scherder in het kader van mentale weerbaarheid van medewerkers, professionalisering voor interne contactpersonen en medezeggenschap, zijn er Professionele Leergemeenschappen (PLG’s) gestart. Twee PLG’s over Fourteens en één over praktijkgericht onderzoek in het voortgezet onderwijs. Deze laatste PLG heeft als doel om ons onderwijs te verbeteren met behulp van praktijkgericht onderzoek. Hiervoor zitten we aan tafel met collega’s van onze opleidingsscholen (Jac. P. Thijsse College, Kennemer College havo/vwo) en het Bonhoeffercollege. We onderzoeken de mogelijkheid om samen te werken met collega-besturen, zijn bezig met sport voor medewerkers, bouwen aan een providerboog met mensen die beschikbaar zijn voor intervisie en coaching en denken vast na over de studiedag van 2022. Ook werken we aan een systeem waarmee we de kwaliteit kunnen borgen en een online omgeving.

Start leiderschapsprogramma In mei starten alle leidinggevenden van SVOK met een nieuw leiderschapsprogramma. Doel is het leiderschap van SVOK als geheel te ontwikkelen. Het programma is samengesteld op basis van de input vanuit de scholen, zodat het aansluit bij wat de school nodig heeft. Met elkaar wordt in kleine groepen gewerkt aan thema’s als motiveren en inspireren en het vertalen van beleid. Daarnaast zijn er inspirerende sprekers. Vanuit onze waarden wordt in het verlengde van het programma de basis gelegd voor ons nieuwe koersplan waar jullie later meer over kunnen lezen. Wil je meebouwen aan de nieuwe Academie? Mocht je mee willen bouwen, iets goed kunnen dat je graag met je collega’s deelt of gewoon meer willen weten over de nieuwe academie, dan kun je contact opnemen met Femke Lucas via f.lucas@svok.nl.