Nieuwe Gedragscode Social Media

Social media dragen in belangrijke mate bij aan onze informatievoorziening en interactie met elkaar. Ze bepalen steeds meer hoe jongeren in het leven staan, hoe zij de wereld ervaren en geven invulling aan het (soms onrealistische) toekomstbeeld dat zij voor ogen hebben. Het is voor het onderwijs een uitdaging om de positieve kanten van social media te benutten en te leren omgaan met de negatieve kanten, zodat leerlingen, medewerkers en scholen bewust zijn van de impact en niet onnodig beschadigd raken. SVOK-brede gedragscode Vanuit het SMO kwam enige tijd geleden het verzoek om in het verlengde van de omgangsregels en de integriteitscode een SVOK-brede gedragscode te maken voor het omgaan met social media, met daarbij een compacte versie voor leerlingen. Samen met de social media coaches van het Bonhoeffercollege, het Jac. P.Thijsse College en het Kennemer College havo/vwo is vervolgens gewerkt aan een gedragscode voor leerlingen, ouders en medewerkers. De GMR heeft onlangs ingestemd met deze nieuwe code. Bewustwording & Digitale geletterdheid Een code op papier zal echter niet zo’n groot verschil maken. De kracht zit natuurlijk vooral in het creëren van bewustwording door leerlingen zelf te laten nadenken over hun rol en de invloed van media, en door mediawijsheid in de bredere context te plaatsen van digitale geletterdheid/digitaal burgerschap (informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden, computational thinking en mediawijsheid). Naast een gedragscode op papier en een poster aan de muur zal er daarom ook aandacht aan worden besteed in de mentorlessen en tijdens coachingsgesprekken. Daarnaast is een werkgroep digitale geletterdheid opgericht die gaat kijken naar de ontwikkeling van een leerlijn per school. De verwachting is dat een dergelijke leerlijn bij de herziening van het curriculum verplicht zal worden. De Gedragscode Social Media staat op intranet en de schoolwebsites. Bekijk hier de poster.