Ontwikkeling Techlab

De samenleving waarin wij leven verandert razendsnel. De ontwikkeling en toepassing van innovatieve en duurzame technologie vormt een belangrijke schakel én motor in verschillende sectoren, van zorg, ICT & vormgeving tot ‘harde’ techniek. Als onderwijs hebben wij de opdracht om leerlingen hierin optimaal voor te bereiden in samenwerking met vervolgonderwijs en hun toekomstige werkgevers.

Sterk Technologieonderwijs De SVOK-scholen zijn daarom verbonden aan het traject Sterk Techniek Onderwijs regio IJmond/Zuid-Kennemerland. Het doel van STO is o.a. dat de instroom op de regionale technische arbeidsmarkt wordt gestimuleerd. Dit doen we door activiteiten te organiseren die de instroom in technische profielen op het vmbo of in technische mbo-opleidingen vergroten. Samen met bijna 50 partners zorgen we voor een integrale aanpak om de ambities op het gebied van onderwijsinnovaties waar te maken. Dat betekent nieuwe of op de regio aangepaste keuzevakken, crossovers, doorlopende leerlijnen en hedendaagse techniekpromotie, met een veel grotere bijdrage van het bedrijfsleven. Dit is niet alleen gericht op vmbo-techniekleerlingen, maar juist ook op de basisscholen, de onderbouw van het vmbo en de leerlingen met niet-technische profielen en tl. Denk mee met de ontwikkeling van het Techlab Vanuit deze visie zijn we bezig een innovatief Techlab te realiseren in een mooie grote ruimte op het Kennemer College Beroepsgericht. Het Techlab krijgt de functie van een regionale “hotspot”. Dit houdt in dat de PO- en VO-scholen in de regio gebruik kunnen maken van de faciliteiten die hier aangeboden worden. In het Techlab willen we de leerlingen voorbereiden op de moderne maatschappij waarin technologie steeds meer betekenis krijgt in alle beroepen. We willen leerlingen niet alleen cognitief opleiden, maar ze ook laten kennismaken met praktijkgerichte technologische ontwikkelingen. De inhoud van het Techlab moet natuurlijk tegemoetkomen aan de vraag vanuit de scholen. Daarom wil ik graag in contact komen met collega’s die leuke ideeën hebben en willen meedenken. Je kunt me bereiken via: techlab@svok.nl Ter inspiratie vast het SVOK-brede visiedocument: “Onze visie op sterk technologieonderwijs” en een flyer met een eerste opzet van het Techlab. ​​​​​​​ Patrick Lemmens ICT-coördinator Voorzitter STO IJmond/Zuid-Kennemerland