Marita Smits, GMR-lid sinds een jaar


"Je hebt elkaar nodig om vooruit te komen"

Marita Smits werkt als zorgcoördinator en orthopedagoog op de Kennemer Praktijkschool. Dit is haar eerste jaar in de GMR. Waarom heeft zij gekozen voor de GMR en wat zijn haar ervaringen tot nu toe?

Wat doe je precies binnen SVOK? “Ik ben betrokken bij alle zorg omtrent leerlingen en het zorgbeleid binnen de school. Waar ik vroeger meer één op één met leerlingen bezig was, ben ik de afgelopen jaren veel meer in de school zelf aanwezig. Ik vind het heel belangrijk om samen te werken: samen te kijken naar ondersteuningsbehoeften van een kind en wat het kind nodig heeft om te kunnen uitstromen naar een passende plek. Ik voel me nu meer een teamspeler en die rol past mij heel goed.” Dit is je eerste jaar in de GMR. Waarom wilde je GMR-lid worden? “Ik ben al een aantal jaar betrokken bij de OPR van het Samenwerkingsverband. Dat is een soort GMR. Ik ben een nieuwsgierig ingesteld persoon en vind het leuk om me te verdiepen in meerdere onderwijsgerelateerde zaken. Toen een oud-collega van de Praktijkschool met pensioen ging en mij vertelde dat er een plek zou komen in de GMR, ben ik gaan nadenken. Zou dat iets voor mij zijn? Ik had toen ook al een jaar in de visitatiecommissie gezeten. Ik merkte dat ik het heel interessant en leuk vond om te zien wat er op andere scholen speelt. Op je eigen school zit je soms zo in je eigen bubbel. De kans om breder te kijken dan alleen de Praktijkschool, heeft mij doen inzien dat er meerdere facetten meespelen in het creëren van goed, passend onderwijs. Daar kreeg ik zoveel energie van! Ik wilde nog meer ontdekken, horen, zien en meemaken en dus besloot ik: ik wil graag de GMR in.” Wat is jouw persoonlijke drijfveer? “Ik hou van een uitdaging. Ik vind het heel leuk om op een ander niveau SVOK-breed betrokken te zijn, het stilt mijn honger naar kennis. Ik krijg er energie van om andere mensen in het vakgebied te ontmoeten, te leren van hun professionaliteit en expertise. Daarnaast ben ik een voorstander van passend onderwijs. Ik weet hoe we er binnen de Praktijkschool en de Vierhoek naar kijken en zie hoe we er in de scholen handen en voeten aan geven, maar hoe kijkt het bestuur ernaar en waarom? Daar was ik nieuwsgierig naar. Door zitting te nemen in de GMR leer ik breder te kijken naar de organisatie, vanuit een SVOK-gedachte. Het leert me ook om breder te denken. Dus wat is goed voor iedereen? Het verbreed mijn ziens- en denkwijze en dat vind ik echt een aanvulling en verdieping op mijn algemene ontwikkeling.” Wat breng je mee? "De ervaring vanaf de werkvloer. Ik ben altijd betrokken bij onze leerlingen, hun ouders en mijn collega’s en nu ben ik ook betrokken bij de MR, de GMR en het bestuur. Ik leer graag van anderen, maar deel ook graag mijn eigen expertise. Daardoor hoop ik anderen weer aan het denken te zetten. Dat probeer ik ook in mijn rol binnen de GMR. Wat ik erg leuk vind om te zien, is de dynamiek van vertrouwen tussen Willem en de GMR. Er wordt door alle partijen echt geluisterd naar elkaar en er wordt samengewerkt om ons onderwijs te verbeteren.”

Wat leer je van je werkzaamheden voor de GMR? “Het gaat er echt professioneel aan toe in de GMR. Elke keer leer ik weer bij, het is zoveel complexer dan ik dacht. Ik wist bijvoorbeeld niet wat de Raad van Toezicht precies deed. En ik ben nog steeds aan het ontdekken hoe de organisatie in elkaar zit. Dat is leuk en uitdagend! Ik merk dat ik steeds meer inzicht krijg in de grote lijnen en hoe dat samenhangt met de scholen. En dus ook hoe de Praktijkschool samenhangt met het grote geheel. Ik ben in mijn rol neutraal: ik zit in de GMR om de belangen van iedereen te behartigen. Die opstelling vind ik noodzakelijk voor mijn deelname in de GMR. Ik probeer wel goed in contact te staan met mijn collega’s en regelmatig met de leden van de MR van de Praktijkschool te spreken. Ik vind het belangrijk te blijven sparren met hen, af te tasten wat er speelt en naar hun ideeën te luisteren. De MR en de GMR informeren elkaar. En de MR informeert het team weer. Het is heel belangrijk goed te blijven kijken en te luisteren. Je hebt elkaar nodig om vooruit te kunnen. Samenwerken is noodzakelijk. Als ik zie welke stappen er zowel bovenschools als op de Praktijkschool zijn gezet, ben ik echt trots!” Het eerste jaar is bijna ten einde. Is je verwachting uitgekomen? “Ik ging er aan het begin van het schooljaar blanco in, had van tevoren vooral zin om nieuwe dingen te leren. Dat is zeker gelukt. In dit jaar heb ik breder leren kijken en ben gaan begrijpen hoe bepaalde zaken met elkaar samen hangen. Ik heb nieuwe mensen leren kennen en nieuwe inzichten van andere nieuwe mensen gekregen, bijvoorbeeld van onze collega’s van HR. Ik heb nog meer geleerd over hoe je mensen in hun kracht kan zetten. Volgend schooljaar wil ik graag blijven luisteren en kijken. En nog veel meer leren, zoals meer inzicht krijgen in hoe je samen kan bepalen wat het beste is voor iedereen. Ik hoop dat we weer fysiek samen kunnen vergaderen. Op een terras in de zon misschien? Dat geeft toch een andere dynamiek. Want naast hard werken en zaken voor elkaar krijgen vind ik dit ook belangrijk voor iedereen: een stuk gezelligheid!”